Směrnice

Směrnice

seriálu Superpohár

I.

Organizátor a jednatel seriálu Superpoháru: Jaromír Hanzl – sdh.raspenava@volny.cz

Radu SP tvoří zástupci pořadatelských organizací jednotlivých soutěží.

SDH Bulovka, SDH Ludvíkov, SDH Dětřichov, SDH Nové Město,

SDH Raspenava, SDH Hejnice, SDH Frýdlant

Prezentace SP bude probíhat na webové stránce www.superpohar.com

Hospodařením s financemi byl pověřen SDH Bulovka (správce financí).

Dopisovatel webových stránek: Petr Dušek JUDr –  petr.dusek-judr@seznam.cz

Správce webových stránek: Václav Tulach –  vaclav.tulach@gmail.com

Správce stránek Facebooku a fotobanky: Petr Celba –  celbousek@seznam.cz

Vedoucí komise rozhodčích seriálu Superpohár: Josef Kokta

 

II.

Organizační pokyny

Pohárové soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva HZS a všech hasičských sdružení SDH z celé České republiky i ze zahraničí v kategoriích muži a ženy.

Zúčastněná družstva se plně podřídí Směrnicím a Pravidlům seriálu Superpohár

III.

Startovné

Výše startovného činí 200,- Kč za jedno soutěžní družstvo.

Startovné uhradí družstvo při přihlášení k soutěži.

Za přihlášení k soutěži se považuje zaplacení startovného a vyplněná přihláška družstva odevzdaná hlavnímu rozhodčímu soutěže před provedením požárního útoku.

IV.

Začátky soutěží

Začátky jednotlivých soutěží seriálu SP jsou stanoveny na 10 hodinu.

(9,45 h nástup družstev)

(10,00 h start prvního družstva v soutěži)

 

V.

Způsob provedení požárního útoku

Dle Pravidel seriálu Superpoháru.

VI.

Body do celkového hodnocení seriálu SP za jednotlivé soutěže: 

MUŽI (Body)

Umístění ŽENY (Body)
15 1. místo 10
14 2. místo 9
13 3. místo 8
12 4. místo 7
11 5. místo 6
10 6. místo 5
9 7. místo 4
8 8. místo 3
7 9. místo 2
6 10. místo 1
5 11. místo  
4 12. místo  
3 13. místo  
2 14. místo  
1 15. místo  

 

Soutěžní družstvo je do celkového hodnocení zařazeno, pokud získá

v jednotlivých soutěžích alespoň jeden bod.

VII.

Celkové vyhodnocení seriálu SP

 • – pro celkové umístění se hodnotí 6 nejlepších bodových umístění ze všech soutěží seriálu Superpohár,
 • – vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodu, ze všech soutěží seriálu Superpohár,
 • – při rovnosti bodů rozhoduje vždy větší počet lepších umístění,
 • – družstva na prvních 3 místech v každé kategorii získají poháry,
 • – družstva na prvních 5 místech v každé kategorii získávají věcné nebo finanční ceny,

 

VIII.

Slavnostní vyhlášení vítězů seriálu SP

 • – jednatel pošle pozvánky jednotlivým soutěžním družstvům,
 • – v kategorii mužů 1 až 10 místo
 • – v kategorii ženy 1 až 6 místo
 • – pořadatel akce zajistí sál, hudbu, občerstvení,
 • – proběhne na společném setkání,
 • – vstupné na osobu 150 Kč,

IX.

Rada seriálu SP

Je poradním orgánem Jednatele seriálu SP.

X.

Práva rady SP

 • – v případě neregulérnosti soutěže navrhnout Jednateli seriálu Superpohár o nezapočítávání výsledků do celkového hodnocení,

XI.

Podmínky pro pořadatele soutěží SP

 • – každý pořadatel uhradí členský příspěvek ve výši 1000,- Kč správci financí,

 

Sportovní areál pro pořádání soutěže v SP musí splňovat:

 • – základnu 200 x 200 x 10 cm a zpevněnou plochu kolem základny,
 • – hranatá nádrž vysoká 80 cm, minimálně 1000 litrů vody, doplňovaná v průběhu útoku,
 • – přípravnou základnu (dřevo, koberec nebo označení na pevném povrchu) umístěnou poblíž základny pro útok,
 • – kvalitní povrch na požární útok, kvalitu povrchu posoudí hlavní rozhodčí,
 • – šíře dráhy na požární útok je maximálně 12 m měřeno od konce nádrže dle obrázku č.1,
 • – nástřikové terče, elektronická časomíra a ozvučení rozhlasovou aparaturou,
 • – občerstvení po celou dobu soutěže,

Garance cen pro obě kategorie:

 • – poháry a medaile pro první tři místa s označením jednotlivé soutěže pořadatele a pořadí,
 • – věcné ceny nebo finanční odměny pro 1. až 5. místo,
 • – v případě dosažení stejného času na 1 až 3 místě rozhoduje o cenách rozstřik po ukončení soutěže, pokud by i po rozstřiku byly stejné časy, rozhodne los,

Pořadatelé soutěží zajistí:

 • – na pozvánkách pořadatelé uvedou zařazení do seriálu Superpohár a adresu superpohar.com,
 • – vyvěšení reklamních tabulí sponzorů SP dle sponzorských smluv a reklamy SP,
 • – předání výsledků soutěže správci webu SP tulach@gmail.com do tří dnů,
 • – předání výsledků soutěže jednateli SP raspenava@volny.cz do tří dnů,
 • – vytyčení závodní dráhy dle obrázku č.1
 • – zdravotní službu označenou vestou,

XII.

Komise rozhodčích

 • – bude rozhodovat dle Směrnic a Pravidel seriálu Superpohár,
 • – nasadí na jednotlivé pohárové soutěže minimálně 3 rozhodčí,

– bude vyžadovat na pořadateli odstranění drobných nedostatků před zahájením soutěže

Datum: 1.5.2018