Směrnice

Směrnice

seriálu Superpohár

I.

Organizátor a jednatel seriálu Superpohár (SP):
Josef Kodeš – josef.kodes@superpohar.com
Radu SP tvoří zástupci pořadatelských organizací jednotlivých soutěží:

SDH Bulovka
SDH Dětřichov
SDH Frýdlant
SDH Hejnice
SDH Krásný Les
SDH Ludvíkov
SDH Lužec

Prezentace SP bude probíhat na webové stránce www.superpohar.com
Hospodařením s financemi:                   Stanislav Roušar               stanislav.rousar@superpohar.com
Správce webových stránek:                    Václav Tulach                   vaclav.tulach@superpohar.com
Správce stránek FCB a fotobanky:          Petr Celba                        petr.celba@superpohar.com
Vedoucí komise rozhodčích SP:             Josef Kokta

II.
Organizační pokyny

Pohárové soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva HZS a všech hasičských sdružení SDH z celé České republiky i ze zahraničí v kategoriích muži a ženy.
Zúčastněná družstva se plně podřídí Směrnicím a Pravidlům seriálu Superpohár

III.
Startovné

Výše startovného činí 200,- Kč za jedno soutěžní družstvo.
Startovné uhradí družstvo při přihlášení k soutěži.
Za přihlášení k soutěži se považuje zaplacení startovného a vyplněná přihláška družstva odevzdaná hlavnímu rozhodčímu soutěže před provedením požárního útoku.

IV.
Začátky soutěží

Začátky jednotlivých soutěží seriálu SP jsou stanoveny na 10 hodinu.
(9,45 h nástup družstev)
(10,00 h start prvního družstva v soutěži)

V.
Způsob provedení požárního útoku

Dle Pravidel seriálu Superpoháru.

VI.
Body do celkového hodnocení seriálu SP za jednotlivé soutěže:

MUŽI (Body) Umístění ŽENY (Body)
15 1. 10
14 2. 9
13 3. 8
12 4. 7
11 5. 6
10 6. 5
9 7. 4
8 8. 3
7 9. 2
6 10. 1
5 11.
4 12.
3 13.
2 14.
1 15.

VII.
Celkové vyhodnocení seriálu SP

 • – do celkového pořadí se nezapočítává nejhorší umístění ze všech soutěží seriálu SP
 • – vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodu, ze všech soutěží seriálu
  Superpohár
 • – při rovnosti bodů rozhoduje vždy větší počet lepších umístění
 • – družstva na prvních 3 místech v každé kategorii získají poháry
 • – družstva na prvních 5 místech v každé kategorii získávají věcné nebo finanční ceny

VIII.
Slavnostní vyhlášení vítězů seriálu SP

 • – jednatel pošle pozvánky jednotlivým soutěžním družstvům
 • – v kategorii mužů 1 až 10 místo
 • – v kategorii ženy 1 až 6 místo
 • – pořadatel akce zajistí sál, hudbu, občerstvení
 • – proběhne na společném setkání
 • – vstupné na osobu 150 Kč

IX.
Rada seriálu SP

 Rada je nejvyšším orgánem SP. V případě hlasování rady a rovnosti hlasů má rozhodující slovo jednatel SP.

X.
Podmínky pro pořadatele soutěží SP

Sportovní areál pro pořádání soutěže v SP musí splňovat:

 • – základnu 200 x 200 x 10 cm a zpevněnou plochu kolem základny
 • – hranatá nádrž vysoká 80 cm, minimálně 1000 litrů vody, doplňovaná v průběhu útoku
 • – přípravnou základnu (dřevo nebo koberec) umístěnou poblíž základny pro útok
 • – kvalitní povrch na požární útok, kvalitu povrchu posoudí hlavní rozhodčí
 • – šíře dráhy na požární útok je maximálně 12 m měřeno od konce nádrže dle obrázku č. 1,
 • – nástřikové terče, elektronická časomíra a ozvučení rozhlasovou aparaturou
 • – občerstvení po celou dobu soutěže

XI.
Garance cen pro obě kategorie:

 • – poháry a medaile pro první tři místa s označením jednotlivé soutěže pořadatele a pořadí
 • – věcné ceny nebo finanční odměny pro 1. až 5. místo
 • – v případě dosažení stejného času na 1 až 3 místě rozhoduje o cenách rozstřik po ukončení
  soutěže, pokud by i po rozstřiku byly stejné časy, rozhodne los

Pořadatelé soutěží zajistí:

 • – na pozvánkách pořadatelé uvedou zařazení do seriálu Superpohár a adresu
  www.superpohar.com
 • – vyvěšení reklamních tabulí sponzorů SP dle sponzorských smluv a reklamy SP
 • – předání výsledků soutěže správci webu SP vaclav.tulach@superpohar.com do tří dnů
 • – předání výsledků soutěže jednateli SP josef.kodes@superpohar.com do tří dnů
 • – vytyčení závodní dráhy dle obrázku č.1
 • – zdravotní službu označenou vestou

XII.
Komise rozhodčích

 • – bude rozhodovat dle Směrnic a Pravidel seriálu Superpohár
 • – nasadí na jednotlivé pohárové soutěže minimálně 4 rozhodčí
 • – bude vyžadovat na pořadateli odstranění drobných nedostatků před zahájením soutěže